Peutergroep - Woensdag 16:00-17:30

De peutergroep is speciaal voor kinderen vanaf 2½ tot 4 jaar, en heeft tot doel om op een speelse manier de Nederlandse woordenschat te vergroten en daarmee peuters het zelfvertrouwen te geven om Nederlands te praten. De groep komt eens per week gedurende 1.5 uur samen op dezelfde dag als de andere groepen.

Voor kinderen die opgroeien in het buitenland, zoals in ons geval in Australie, is het verwerven van Nederlandse taalvaardigheid een extra uitdaging. Ondanks dat ouders vaak hun best doen om de Nederlandse taal aan te leren, is het lastig om dit te doen met zoveel Engelstalige invloeden. Vriendjes spreken Engels, televisieprogramma’s zijn in het Engels, ouders spreken in elk geval buiten de deur veel Engels en daycare en playgroups hebben over het algemeen Engels als voertaal. Daarbij groeien veel kinderen op in een tweetalig gezin, waarbij een van de beide ouders (voornamelijk) Engels spreekt. Kinderen zijn tot hun vierde levensjaar het meest gevoelig voor het leren van een taal, daar moeten we gebruik van maken!

Aangezien het bewezen is dat het goed is voor kinderen om van jongs af aan met beide talen in aanraking te komen, zijn wij met een peutergroep gestart voor kinderen in de leeftijd van 2.5-4 jaar. Deze peutergroep is bedoeld om de kinderen voor te bereiden op het Nederlandse onderwijs waaraan vanaf 4 jaar kan worden deelgenomen. De focus binnen deze groep ligt op de taalontwikkeling, al zal er natuurlijk ook aandacht besteed worden aan bijvoorbeeld zaken als sociale vaardigheden en creativiteit, (je werkt tenslotte in een groep met kinderen). De taalontwikkeling zal op verschillende manieren worden ondersteund:

-         *  (voor)lezen uit boeken

-          * zingen van Nederlandstalige liedjes

-          * spelen van spelletjes die gericht zijn op taal

-          * spelen met alledaagse materialen, waarbij de leerkracht ondersteunt in het benoemen van zaken in het Nederlands

-          * rollenspelen

-          * bekijken en bespreken van Nederlandstalige televisieprogramma’s

-          * creatieve uitingen die een link hebben met taal (bijvoorbeeld een tekening maken waarbij de leerkracht een duidelijk opdracht geeft of waarbij het kind in het Nederlands verwoordt wat er te zien is).

Het tarief voor deelname aan de peutergroep is 250 per term. Dit komt neer op 25 per les van anderhalf uur: Nederlands onderwijs voor de prijs van een gemiddelde oppas! Leerlingen uit de peutergroep kunnen doorstromen naar de reguliere onderbouwgroep vanaf de term dat ze 4 worden (of in overleg een term daarna).