Middenbouw - Woensdag 15:30 - 18:00

In de middenbouw (groep 3 en 4) zitten kinderen van ongeveer 6 tot en met 9 jaar oud. Naast het versterken van de woordenschat komen onderwerpen als lezen, spelling en begrijpend lezen aan bod. We maken hierbij gebruik van Nederlandse methodes.

Kinderen in Nederland beginnen rond groep 3 met leren lezen. Wij hebben het geluk dat de meeste leerlingen die bij ons in groep 3 terecht komen hier al een basis in aan het leggen zijn. Toch is het lezen van Nederlandse teksten anders, doordat we andere klanken aan dezelfde letters geven en meer/ andere dubbelklanken gebruiken. Er wordt dan ook flink geoefend met lezen, zowel thuis als op school.

Bij groep 4 komt begrijpend lezen er nadrukkelijker bij. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode “Nieuwsbegrip”, waarbij lessen gebaseerd zijn op het actuele Nederlandse nieuws.Op deze manier blijven onze leerlingen ook op de hoogte van wat er zoal gaande is in Nederland.

De middenbouw is geschikt voor kinderen die al een basis hebben in het Nederlands (R1/ R2 richting). Het tarief voor deelname aan de lessen in de middenbouw is 412.50 per term. Dit komt neer op 41,25 per les van 2,5 uur (waarbij de NTC dagen niet eens worden meegerekend!)Voor iets meer dan 15 dollar per uur krijgt uw kind gedegen Nederlands taalonderwijs. Indien het volledige jaarbedrag in een keer wordt voldaan, geldt er een korting van $100.