Bovenbouw - Woensdag 15:30 - 18:00

In de bovenbouw (groep 5 tot en met 8) zitten leerlingen vanaf ongeveer 9 jaar. De leerlingen worden grotendeels op leeftijd ingedeeld, maar er wordt ook gekeken naar het niveau van de leerling en hierop gedifferentieerd.

In deze groep worden belangrijke stappen gezet in het beheersen van de Nederlandse taal; er wordt gewerkt aan (werkwoord)spelling en ontleden, maar natuurlijk ook nog steeds aan woordenschat, spreekvaardigheid en (begrijpend) lezen.

De lessen zijn gebaseerd op Nederlandse methodes, waaruit een selectie wordt gemaakt. Op de Nederlandse school hebben we namelijk geen tijd om alle onderdelen te behandelen en focussen we ons dus op de belangrijkste dingen.

Voor begrijpend lezen maken we gebruik van de methode “Nieuwsbegrip”. Hierbij worden de lessen gebaseerd op actueel Nederlands nieuws, waardoor de kinderen ook op de hoogte blijven van wat er speelt in Nederland.

Deze groep is geschikt voor kinderen die al een basis hebben in het Nederlands (R1/ R2 richting). Het tarief voor deelname aan de lessen in de bovenbouw is 412.50 per term. Dit komt neer op 41,25 per les van 2,5 uur (waarbij de NTC dagen niet eens worden meegerekend!)Voor iets meer dan 15 dollar per uur krijgt uw kind gedegen Nederlands taalonderwijs. Indien het volledige jaarbedrag in een keer wordt voldaan, geldt er een korting van $100.